Adres: ul. Budziszyńska 20, Zielona Góra Rejestracja: 698-787-282 (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15oo-18oo)

Rola kwasu hialuronowego (HA) w procesie gojenia ran

Jednym z głównych zastosowań soli kwasu hialuronowego jest wspomaganie procesu gojenia się ran, czyli zastępowanie tkanek zniszczonych nowymi komórkami.

 

Cały proces obejmuje cztery etapy niezbędne do utworzenia nowej tkanki. Są to:

 

  • Hemostaza - proces zapobiegający wypływowi krwi z uszkodzonych naczyń
  • Proces zapalny
  • Proliferacja- namnażanie się komórek
  • Przebudowa tkanki

 

HA odgrywa istotną rolę w każdym etapie procesu gojenia.

 

Hemostaza (proces zapobiegający wypływowi krwi z uszkodzonych naczyń)

  • AH wiąże się z białkami fibrylarnymi (fibryna , fibronektyna) i tworzy tzw. macierz tymczasową w łożysku rany
  • Migracja neutrofili, limfocytów, makrofagów oraz fibroblastów do miejsca zranienia

 

Proces zapalny

  • Aktywacja syntezy czynników prozapalnych-indukcja rozwoju  stanu zapalnego

 


Proliferacja i przebudowa tkanki
  • Aktywacja tworzenia się i stabilizacji ziarniny
  • Różnicowanie się komórek naskórka i rozwój naczyń krwionośnych w nowo utworzonej tkance
  • Wytwarzanie czynników bliznotwórczych: TGF-b1 i TGF-b2

 

 

Z uwagi na swoje unikatowe właściwości kwas hialuronowy powinien być powszechnie stosowany w leczeniu pacjentów z trudno gojącymi się ranami. 

Bożena Mospan Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

ul. Budziszyńska 20
65-945 Zielona Góra
698-787-282 bozenamospan@wp.pl